Börsnotering

En börsnotering är när ett företag för första gången erbjuder sina aktier till allmänheten för att handlas på börsen.

Vad är en börsnotering?

En börsnotering är när ett företag för första gången erbjuder sina aktier till allmänheten för att handlas på börsen. Det innebär att företaget blir börsnoterat och att dess aktier blir tillgängliga för investerare att köpa och sälja på den officiella marknaden. Innan en börsnotering kan ske måste företaget uppfylla vissa krav och genomgå en process som kallas för en börsintroduktion.

Betydelse för företaget och investerare

En börsnotering är en viktig händelse för både företaget och investerare. För företaget innebär det att man kan få tillgång till kapital genom att sälja aktier till allmänheten. Detta kapital kan användas för att finansiera företagets tillväxt och expansion. För investerare innebär det att de får möjlighet att köpa aktier i det börsnoterade företaget och därmed dela på dess eventuella framgångar. Det kan vara en möjlighet att göra en bra investering och få avkastning på sitt kapital.