Börsvärde

Börsvärde definieras som ett mått på värdet av ett företag på börsen.

Vad är börsvärde?

Börsvärde är ett viktigt begrepp inom finansmarknaden och används för att mäta värdet av ett företag på börsen. Det representerar det totala värdet av alla utestående aktier i ett företag. Börsvärdet är en viktig faktor att beakta vid investeringar och då man analyserar ett företags ekonomiska hälsa.

Hur beräknas börsvärde?

För att beräkna börsvärdet multipliceras antalet utestående aktier med aktiekursen för företaget. Antalet utestående aktier är de aktier som ägarna har tillgängliga för försäljning och som handlas på börsen. Aktiekursen å andra sidan är priset på en aktie när den köps eller säljs på börsen. Genom att multiplicera dessa två värden får man fram det totala börsvärdet för ett företag.