Börsvolatilitet

Börsvolatilitet är ett begrepp inom finansmarknaden som beskriver hur mycket och hur snabbt priset på aktier och fonder förändras på börsen.

Vad är börsvolatilitet?

Börsvolatilitet är ett begrepp inom finansmarknaden som beskriver hur mycket och hur snabbt priset på aktier och fonder förändras på börsen. När marknaden är volatil betyder det att priserna på aktierna och fonderna rör sig mycket och snabbt. En hög volatilitet innebär att priserna kan gå upp och ner kraftigt inom kort tid.

Varför är börsvolatilitet viktig för investerare?

Börsvolatilitet är viktig för investerare eftersom den kan påverka avkastningen på deras investeringar. Om marknaden är volatil och priserna förändras mycket, kan det innebära stora möjligheter men också stora risker. En investerare kan tjäna pengar om han eller hon köper en aktie eller fond när priset är lågt och säljer den när priset är högt. Å andra sidan kan en investerare också förlora pengar om priset sjunker efter att han eller hon har köpt.