Bortförhandlad

Bortförhandlad är ett begrepp inom finansmarknaden, investering, aktier och fonder som innebär att man förhandlat bort vissa villkor eller påverkat ett avtal till sin fördel.

Förklaring av begreppet bortförhandlad

När man talar om att något är bortförhandlat inom finansmarknad, investering, aktier eller fonder betyder det att man har förhandlat bort vissa villkor eller påverkat ett avtal till sin fördel. Det innebär att den som förhandlat har lyckats få bättre villkor eller fördelaktiga ändringar i avtalet.

Exempel på bortförhandlad i praktiken

Ett exempel på när något är bortförhandlat kan vara när en investerare förhandlar med en bank om villkoren för ett lån. Investera förhandlar då för att få en lägre ränta eller flexiblare betalningsvillkor. Genom förhandling kan man påverka avtalet till sin fördel och få bättre ekonomiska villkor.