Bortglömda

Ordet 'Bortglömda' hänvisar till aktier eller fonder som har blivit mindre populära och sällan diskuteras eller analyseras på finansmarknaden.

Förklaring

Bortglömda är ett ord som används inom finansmarknaden för att beskriva aktier eller fonder som har hamnat i skymundan. Det innebär att dessa investeringar inte längre är lika populära eller uppmärksammade som tidigare. De bortglömda aktierna eller fonderna får vanligtvis mindre uppmärksamhet och omsättning på börsen, vilket kan göra det svårare att köpa eller sälja dem.

Exempel

Ett exempel på bortglömda aktier kan vara företag som har haft en period med dåliga resultat eller problem som har lett till att investerare har tappat intresse för dem. Dessa aktier kan vara lägre prissatta än tidigare och kan vara attraktiva för vissa investerare som ser en potential i att de kan återhämta sig och bli mer framgångsrika i framtiden.