Bullmarknad

Bullmarknad är en term som används för att beskriva en period då aktiemarknaden är stark och priserna ökar.

Definition av Bullmarknad

En bullmarknad är en period då aktiemarknaden är stark och priserna på aktierna generellt sett stiger. Under en bullmarknad förväntar sig investerarna att priserna kommer att fortsätta stiga och därför tenderar de att vara mer benägna att köpa aktier. En bullmarknad kan vara resultatet av en stark ekonomi, positiva nyheter om företag eller allmän optimism på marknaden.

Kännetecken för Bullmarknad

Under en bullmarknad är det vanligt att aktiemarknaden når nya höjder och att börsindexet stiger stadigt över en längre tidsperiod. Det kan också finnas en hög aktivitet på marknaden med många köpare och säljare. Investerare kan vara mer riskvilliga och välja att investera i mer spekulativa eller högavkastande aktier. En bullmarknad kan vara fördelaktig för aktieägare och investerare, men det är viktigt att vara medveten om att marknaden kan svänga och det finns alltid en risk för att priserna kan falla igen.