CDO

En CDO är en typ av investering som används på finansmarknaden. För att förstå vad en CDO är behöver man veta vad orden 'finansiell produkt' och 'investering' betyder. En CDO kan vara svår att förstå, men i grund och botten handlar det om hur man kan tjäna pengar genom att köpa och sälja olika typer av skulder.

Vad är en finansiell produkt?

En finansiell produkt är något som används på finansmarknaden för att handla med och göra affärer med pengar. Det finns många olika typer av finansiella produkter, som aktier, obligationer, fonder och derivat. Dessa produkter används av investerare för att tjäna pengar och växa sina pengar över tid.

Hur fungerar en CDO?

En CDO, eller collateralized debt obligation, är en typ av finansiell produkt. Den skapas genom att olika typer av skulder buntas ihop och säljs till investerare. Skulderna kan vara allt från bolån och studielån till kreditkortsskulder och företagsskulder. När investerare köper en CDO får de rätten att få betalt från de olika skulderna som ligger i CDO:n. Det betyder att om de som har skulderna betalar tillbaka pengarna, så får investerarna en del av dessa pengar. På så sätt kan investerare tjäna pengar genom att köpa och sälja CDO:er på finansmarknaden.