COBS

COBS är en förkortning för Conduct of Business Standards. Det är ett regelverk som syftar till att skydda investerare och säkerställa att finansiella tjänster tillhandahålls på ett rättvist och professionellt sätt.

Vad är COBS?

COBS står för Conduct of Business Standards, vilket på svenska kan översättas till 'kundbeteenderegler'. Det är ett regelverk som har införts inom finansmarknaden för att skydda investerare och säkerställa att finansiella tjänster tillhandahålls på ett rättvist och professionellt sätt.

Hur fungerar COBS?

COBS innehåller olika bestämmelser och regler som finansinstitut och företag inom finanssektorn måste följa. Dessa regler är utformade för att se till att investerare behandlas på ett rättvist och ärligt sätt och att de får korrekt och transparent information om finansiella produkter och tjänster. Regelverket omfattar olika områden, såsom marknadsföring och presentation av produkter, hantering av kundorder, skydd av kundmedel och regler för rådgivning.