courtage

Courtage är en avgift som betalas till en mäklare för att genomföra en aktiehandel eller köp och försäljning av andra finansiella instrument på finansmarknaden.

Vad är courtage?

Courtage är en avgift som betalas till en mäklare för att genomföra en aktiehandel eller köp och försäljning av andra finansiella instrument på finansmarknaden. När du handlar med aktier eller fonder, behöver du oftast hjälp från en mäklare som kan utföra transaktionerna åt dig. Mäklaren spelar en viktig roll genom att underlätta affären mellan köpare och säljare.

Hur fungerar courtage?

Courtage kan variera beroende på vilken typ av transaktion som genomförs och vilken mäklare du använder. Det kan vara en fast summa eller en procentuell avgift baserad på värdet på de aktier eller finansiella instrument du köper eller säljer. Ibland kan det även finnas en minimi- eller maximikostnad för courtage.