CPR-nummer

Ett CPR-nummer är ett unikt identifikationsnummer som används för att identifiera personer i Sverige.

Vad är ett CPR-nummer?

Ett CPR-nummer är ett unikt identifikationsnummer som används för att identifiera personer i Sverige. CPR står för Centrala Personregistret. Numret består av tio siffror och används i olika sammanhang, som t.ex. när man öppnar bankkonto, skaffar försäkringar eller handlar med aktier och fonder. Varje person som är folkbokförd i Sverige har ett eget CPR-nummer.

Vad används CPR-numret till?

CPR-numret används för att bekräfta en persons identitet och för att koppla ihop personuppgifter i olika register. Det används också för att underlätta kommunikation mellan myndigheter och företag. För att använda sitt CPR-nummer behöver man ha en e-legitimation, som är en elektronisk identitetshandling. Det är viktigt att skydda sitt CPR-nummer och inte dela det med andra personer, eftersom det kan missbrukas för att begå olika typer av bedrägerier.