credit default swap

En kreditförsäkring där en investerare skyddar sig mot risken att en annan part inte kommer att kunna betala tillbaka sin skuld.

Vad är en credit default swap?

En credit default swap (CDS), eller på svenska kreditförsäkring, är ett avtal där en investerare skyddar sig mot risken att en annan part inte kommer att kunna betala tillbaka sin skuld. Det kan vara till exempel ett lån, ett skuldebrev eller en obligation. CDS är vanligt i finansmarknaden för att hantera kreditrisker.

Hur fungerar en credit default swap?

När två parter ingår en CDS, betalar den ena parten (försäkringstagaren) en premie till den andra parten (försäkringsgivaren) i utbyte mot löftet att få betalning om den skyddade skulden inte kan betalas tillbaka. Om den skyddade skulden senare inte kan betalas tillbaka, till exempel om låntagaren blir insolvent, så betalar försäkringsgivaren försäkringstagaren det avtalade beloppet. Genom att köpa en CDS kan en investerare minska sin exponering för kreditrisker och diversifiera sin portfölj.