cross margin

Cross margin är en term som används inom finansmarknaden för att beskriva en investeringsstrategi där en person använder tillgångar i en viss typ av konto för att täcka förluster i ett annat konto.

Hur fungerar cross margin?

I finansmarknaden kan individer använda olika typer av konton för att handla med olika tillgångar. Cross margin är en strategi där en person använder pengar från ett konto för att täcka eventuella förluster som uppstår i ett annat konto. Detta är möjligt eftersom de olika kontona är relaterade till samma person eller enhet.

Varför används cross margin?

Cross margin kan vara fördelaktigt för investerare eftersom det ger möjlighet att minska risken genom att använda tillgångar i ett konto för att täcka eventuella förluster i ett annat konto. På så sätt kan investeraren undvika att behöva sätta in mer pengar eller minska exponeringen mot en viss tillgång. Det kan också vara mer effektivt eftersom investeraren kan använda befintliga tillgångar istället för att skapa ytterligare kapitalbindning.