cross trade

Cross trade är en term inom finansmarknaden som beskriver en handel där en aktör agerar både som köpare och säljare.

Vad är en cross trade?

En cross trade är en speciell typ av handel inom finansmarknaden där en enda aktör agerar både som köpare och säljare av en finansiell tillgång. Detta kan vara en aktie, en obligation, en valuta eller någon annan typ av finansiell instrument.

Varför används cross trade?

Cross trades används ibland när det finns svårigheter att hitta en motpart på den öppna marknaden. Det kan till exempel vara när en stor institutionell investerare önskar köpa eller sälja en stor mängd aktier utan att störa marknadspriset. Genom att genomföra en cross trade kan investeraren undvika att påverka marknaden och få en bättre utförandepris.