crowd

Crowd är en term inom finansmarknaden som syftar på en stor grupp människor som delar intresse för och investerar i samma projekt eller företag.

Vad är crowd-investering?

Crowd-investering, även kallat crowdfunding, är en investeringsmetod där en grupp människor samlar sina resurser för att finansiera ett projekt eller företag. Istället för att enbart förlita sig på traditionella finansinstitut som banker eller riskkapitalbolag, kan entreprenörer och små företag vända sig till en bredare publik för att samla in kapital. Detta görs vanligtvis genom att erbjuda investeringsmöjligheter för privatpersoner via online-plattformar.

Fördelar och risker med crowd-investering

En av fördelarna med crowd-investering är att det ger möjlighet för små investerare att delta i tidiga skeden av ett projekt och få potentiellt hög avkastning. Det ger också entreprenörer och små företag tillgång till finansiering som de annars kanske inte skulle ha fått. Men det finns också risker med crowd-investering, då det kan vara svårt att bedöma kvaliteten på projektet eller företaget. Det finns också risk för att projektet misslyckas, vilket kan innebära att investerarna förlorar sina pengar. Det är därför viktigt att göra noggranna undersökningar och vara medveten om riskerna innan man investerar i crowd-projekt eller företag.