currency hedging

Valutasäkring är en strategi som används av investerare för att minimera risken för valutakursfluktuationer vid internationella investeringar.

Vad är valutasäkring?

Valutasäkring är en strategi som används av investerare för att minimera risken för valutakursfluktuationer vid internationella investeringar. När en investerare köper utländska tillgångar, såsom aktier eller obligationer, finns det alltid en risk för att växelkursen mellan den inhemska valutan och den utländska valutan kan förändras. Denna förändring kan antingen gynna investeraren eller orsaka förluster. Genom att använda valutasäkring kan investeraren skydda sig mot negativa effekter av valutakursfluktuationer.

Hur fungerar valutasäkring?

Valutasäkring innebär att investeraren tar en motsatt position i valutamarknaden för att kompensera för eventuella förluster på grund av valutakursfluktuationer. Investeringen kan göras genom att använda instrument som valutaterminer, valutaswapar eller valutakorgar. Genom att använda dessa verktyg kan investeraren skapa en neutral position och minska risken för valutaförluster.