Daglig handel

Daglig handel är en process där köp och försäljning av aktier och fonder sker varje dag på finansmarknaden.

Vad är daglig handel?

Daglig handel är en process där köp och försäljning av aktier och fonder sker varje dag på finansmarknaden. I aktiemarknaden kan företag sälja aktier till investerare för att få kapital. Investerares kan köpa dessa aktier och sedan sälja dem senare för att göra vinst. Fondmarknaden fungerar på ett liknande sätt, där investerare kan köpa och sälja fondandelar varje dag.

Varför är daglig handel viktig?

Daglig handel är viktig eftersom den skapar likviditet på marknaden. Likviditet betyder att det finns tillräckligt med köpare och säljare för att genomföra handel. Detta är viktigt eftersom det ger investerare möjlighet att snabbt köpa eller sälja sina aktier eller fonder om de vill. Utan daglig handel skulle marknaden vara mindre effektiv och det skulle vara svårare för investerare att genomföra sina affärer.