Datoriserad handel

Datoriserad handel är en metod för att genomföra köp och försäljningar av finansiella tillgångar genom datorer och algoritmer.

Hur fungerar det?

Datoriserad handel, även kallad automatiserad handel eller algoritmisk handel, är en metod för att genomföra köp och försäljningar av finansiella tillgångar genom datorer och algoritmer. Istället för att handeln sker manuellt av mänskliga handlare så sköts den automatiskt av datorprogram och algoritmer. Dessa program och algoritmer följer förutbestämda regler och mönster för att fatta beslut om köp och försäljningar baserat på olika marknadsförhållanden.

Varför används det?

Datoriserad handel används för att ta bort mänskliga känslor och felaktiga beslut som kan påverka handelsresultaten. Dessa handelssystem kan utföra flera transaktioner på mycket kort tid och kan analysera stora mängder data för att fatta snabba beslut baserat på förutbestämda regler. Detta gör det möjligt att ta tillvara på små prisrörelser och möjligheter på marknaden som annars kan vara svåra att upptäcka eller reagera på i realtid. Datoriserad handel används också för att minska risken genom att använda olika strategier som kan vara svåra att genomföra manuellt.