Delägarskap

Delägarskap är när en person äger en del av ett företag eller en investering.

Vad är delägarskap?

Delägarskap är när en person äger en del av ett företag eller en investering. Det kan vara i form av aktier eller andelar i en fond. Om man har delägarskap i ett företag innebär det att man har köpt aktier i företaget och äger en del av det. Ju fler aktier man har, desto större delägarskap har man. Om man har delägarskap i en fond innebär det att man har investerat pengar i fonden och äger en del av de olika tillgångarna i fonden. Det kan vara aktier, obligationer eller andra typer av investeringar.

Varför är delägarskap viktigt?

Delägarskap är viktigt eftersom det ger en person möjlighet att få del av företagets eller fondens vinster. Om företaget eller fonden går bra och ger bra avkastning, kan delägaren också få del av den vinsten. Genom delägarskap får man också en röst i företagets beslut. Om man äger tillräckligt många aktier i ett företag kan man påverka företagets beslut genom att rösta på bolagsstämman. Det kan innebära att man får vara med och bestämma över viktigare beslut som exempelvis val av styrelse eller företagets strategi. Delägarskap kan vara ett sätt att spara och investera pengar för framtiden.