Depåavgift

En depåavgift är en avgift som tas ut av en bank eller ett finansiellt institut för att förvara och hantera en kunds värdepapper.

Vad är en depåavgift?

En depåavgift är en avgift som tas ut av en bank eller ett finansiellt institut för att förvara och hantera en kunds värdepapper. När man investerar i aktier eller fonder kan man välja att ha dessa värdepapper i en särskild kontotyp, som kallas för en depå. Depån fungerar som ett elektroniskt konto där man kan köpa, sälja och hålla koll på sina värdepapper.

Varför tas det ut en depåavgift?

Banken eller det finansiella institutet tar ut en depåavgift för att täcka kostnaderna för att förvara och hantera kundens värdepapper. Depåavgiften kan variera mellan olika aktörer på finansmarknaden och kan antingen vara en fast summa eller en procentuell avgift baserad på värdet av värdepapperna i depån. Det är viktigt att känna till och jämföra depåavgifter när man väljer vilken bank eller vilket institut man vill använda för att förvara sina värdepapper, eftersom höga depåavgifter kan påverka ens avkastning på investeringar negativt.