Depåbevis

Ett depåbevis är ett dokument som bekräftar att en person äger aktier eller fonder som är deponerade på ett konto hos en mäklare eller bank.

Vad är ett depåkonto?

Ett depåkonto är ett bankkonto som används för att förvara och handla med värdepapper såsom aktier och fonder. Istället för att hålla sina värdepapper i fysisk form, såsom papper eller certifikat, kan investerare välja att deponera dem på ett depåkonto hos en mäklare eller bank. Genom att använda ett depåkonto kan investerare enkelt köpa och sälja värdepapper utan att behöva hantera själva papperen eller certifikaten.

Vad är ett depåbevis?

Ett depåbevis är ett dokument som bekräftar att en person äger aktier eller fonder som är deponerade på ett konto hos en mäklare eller bank. Istället för att ha fysiska kopior av aktierna eller fonderna får investeraren ett depåbevis som bekräftar ägandet. Depåbeviset innehåller viktig information om innehavet, såsom antalet aktier eller fondandelar och namnet på den mäklare eller bank där de är deponerade. Vid behov kan investeraren använda depåbeviset som bevis på ägandet av värdepappren.