Depåförvaltning

Depåförvaltning är en process för att hantera och övervaka investeringsportföljer på en finansmarknad.

Vad är depåförvaltning?

Depåförvaltning är en process för att hantera och övervaka investeringsportföljer på en finansmarknad. En depå är en kontoform där en investerare kan förvara sina olika tillgångar, såsom aktier och fonder. Förvaltningen av en depå innebär att en specialist övervakar och sköter investerarens tillgångar i depån för att maximera avkastningen och minimera riskerna.

Hur fungerar depåförvaltning?

Depåförvaltning innebär att en investerare delegerar ansvaret för att hantera och övervaka sin investeringsportfölj till en depåförvaltare. Depåförvaltaren är ofta en finansiell expert som har kunskap om aktiemarknaden, fondmarknaden och andra finansiella instrument. Depåförvaltaren tar beslut om köp och försäljning av tillgångar inom depån, baserat på investerarens mål och risktolerans. Målet med depåförvaltning är att uppnå långsiktig tillväxt och avkastning på investeringarna.