Depåöverföring

En depåöverföring är en process där aktier eller fonder flyttas från en investeringsplattform till en annan.

Varför görs depåöverföringar?

Depåöverföringar görs av olika skäl. En vanlig anledning är att byta bank eller investeringsplattform. Ibland kan en annan plattform erbjuda bättre tjänster, såsom mer avancerade analysverktyg eller lägre avgifter för transaktioner. En annan anledning kan vara att dra nytta av bättre ränta på kapital eller för att flytta till en plattform med bättre kundsupport och användarvänlighet.

Hur görs en depåöverföring?

En depåöverföring genomförs genom att fylla i och skicka in ett överföringsformulär till den befintliga plattformen. Formuläret innehåller information om de aktier eller fonder som ska överföras och den nya plattformen dit de ska flyttas. Efter att formuläret har behandlats tar det vanligtvis några arbetsdagar för överföringen att genomföras. Under denna tid förs aktierna eller fonderna över från den gamla plattformen till den nya. När överföringen är klar får investeraren bekräftelse från den nya plattformen att depåöverföringen har genomförts framgångsrikt.