Deposition

En deposition är en summa pengar som betalas i förskott eller som säkerhet i samband med ett avtal eller en transaktion.

Vad är en deposition?

En deposition är en summa pengar som betalas i förskott eller som säkerhet i samband med ett avtal eller en transaktion. När en person eller företag betalar en deposition, innebär det att de lämnar ett ekonomiskt löfte om att de kommer att uppfylla sina åtaganden.

Hur används en deposition inom finansmarknaden?

Inom finansmarknaden används depositioner på olika sätt. Till exempel kan en investerare bli ombedd att betala en deposition när de köper aktier eller fonder. Depositionen fungerar som en säkerhet för företaget och ger dem en trygghet att investerarens åtaganden kommer att uppfyllas. Om investeraren inte fullföljer sina skyldigheter kan företaget behålla depositionen som ersättning för eventuella förluster.