Deregistrering

Deregistrering är processen när ett företag avregistreras från en specifik finansiell marknad.

Vad är deregistrering?

Deregistrering är en process där ett företag avregistreras från en specifik finansiell marknad. Det kan hända av olika skäl, till exempel om företaget vill flytta sin notering till en annan börs, om företaget inte längre uppfyller de krav och regler som gäller för att vara noterad eller om företaget beslutar sig för att avveckla sin verksamhet helt och hållet.

Varför sker deregistrering?

Det finns olika skäl till varför ett företag väljer att genomföra en deregistrering. En vanlig anledning är om företaget vill flytta sin notering från en börs till en annan för att nå nya investerare eller för att bättre passa sin verksamhet. Ibland kan ett företag inte längre uppfylla de krav och regler som gäller för att vara noterad, till exempel om företaget inte längre har tillräckligt med aktieägare eller om företaget inte uppfyller vissa finansiella kriterier. I vissa fall beslutar sig företag även för att helt avveckla sin verksamhet och avregistrera sig från marknaden.