Destruktivavtal

Destruktivavtal är en term inom finansmarknaden, investering, aktier och fonder som beskriver avtal som är skadliga eller destruktiva för en persons ekonomiska situation.

Vad är destruktivavtal?

Destruktivavtal är en term som används inom finansmarknaden, investering, aktier och fonder för att beskriva avtal som är skadliga eller destruktiva för en persons ekonomiska situation. Ett destruktivt avtal kan vara exempelvis ett avtal som ger en person otillräcklig information eller som leder till oskäliga ekonomiska förluster.

Exempel på destruktivavtal

Det finns flera exempel på destruktivavtal inom finansmarknaden, investering, aktier och fonder. Ett exempel är när en person ingår ett avtal om att investera i en fond men inte blir informerad om de höga förvaltningsavgifterna som tas ut. Detta kan leda till att personen förlorar en stor del av sin investering i form av avgifter. Ett annat exempel är när en person tecknar ett avtal om att köpa aktier i ett företag, men inte blir informerad om de ekonomiska riskerna med företaget. Det kan resultera i att personen förlorar pengar när företaget går i konkurs.