Differensiering

Differensiering är en strategi som används inom finansmarknaden för att sprida risk och öka avkastningspotentialen.

Vad är differensiering?

Differensiering är en strategi som används inom finansmarknaden, investeringar, aktier och fonder. Det innebär att man sprider sina investeringar över olika tillgångar och värdepapper för att minska riskerna och öka möjligheten till avkastning. Genom att diversifiera sin portfölj kan man minska den totala risken genom att inte vara beroende av en enda investering.

Varför är differensiering viktig?

Differensiering är viktig eftersom det hjälper till att skydda ens investeringar mot negativa händelser. Om man bara investerar i en enda aktie eller fond och det går dåligt för den, kan man förlora en stor del av sitt kapital. Genom att sprida ut sina investeringar över flera olika tillgångar eller värdepapper kan man minimera risken och öka möjligheten till avkastning. Genom att ha en diversifierad portfölj kan man också dra nytta av olika sektorer eller branscher som utvecklas bättre än andra.