Direktavkastning

Direktavkastning är en term inom finansmarknaden som används för att mäta hur mycket avkastning en investering, som till exempel aktier eller fonder, genererar i förhållande till det investerade kapitalet.

Vad är direktavkastning?

Direktavkastning är en finansiell term som används inom investeringar och handel med värdepapper såsom aktier och fonder. Det är ett sätt att mäta hur mycket avkastning en investering genererar i förhållande till det investerade kapitalet. Direktavkastning beräknas vanligtvis i procent och kan hjälpa investerare att bedöma lönsamheten av en investering. Ju högre direktavkastning desto mer avkastning genererar investeringen i förhållande till det investerade kapitalet.

Hur beräknas direktavkastning?

Direktavkastning beräknas genom att dividera utdelningen som en investering genererar per år med det investerade kapitalet. Utdelningen kan vara i form av utdelningar från aktier eller räntebetalningar från fonder. Till exempel, om en investering ger en årlig utdelning på 1000 kr och det investerade kapitalet är 10 000 kr, blir direktavkastningen 10% (1000 kr / 10 000 kr = 0,1 eller 10%). Detta innebär att investeringen genererar 10% av avkastning per år i förhållande till det investerade kapitalet.