Direktavkastningsstrategi

En direktavkastningsstrategi är en investeringsstrategi där fokus ligger på att generera inkomst från utdelningar på aktier eller fonder.

Vad är en direktavkastningsstrategi?

En direktavkastningsstrategi är en investeringsstrategi där fokus ligger på att generera inkomst från utdelningar på aktier eller fonder. När man investerar i aktier eller fonder har man möjlighet att få utdelningar, vilket är pengar som företag eller fondbolag delar ut till sina aktieägare eller fondandelägare. Genom att använda en direktavkastningsstrategi väljer investeraren att fokusera på att få hög utdelning i förhållande till det investerade beloppet.

Hur fungerar en direktavkastningsstrategi?

En direktavkastningsstrategi innebär att man väljer aktier eller fonder med hög direktavkastning. Direktavkastning är ett mått på hur mycket utdelning man får i förhållande till aktie- eller fondpriset. En hög direktavkastning innebär att man får mer pengar tillbaka per investerad krona. För att använda en direktavkastningsstrategi behöver man undersöka vilka aktier eller fonder som har hög utdelning i förhållande till priset. Det kan också vara viktigt att titta på företagets eller fondens historiska utdelningar för att bedöma om utdelningen är hållbar eller om den kan komma att minska i framtiden. Genom att följa en direktavkastningsstrategi kan man få en regelbunden inkomst från sina investeringar.