Direktdistribution

Direktdistribution innebär att ett företag säljer sina produkter direkt till kunderna utan att använda mellanhänder.

Hur fungerar direktdistribution?

Direktdistribution är en process där ett företag säljer sina produkter direkt till kunderna utan att använda mellanhänder. Istället för att använda sig av återförsäljare eller distributörer tar företaget själv hand om försäljningen och leveransen av sina produkter. Genom att eliminera mellanhänder kan företaget ha en mer direkt och närmare relation till sina kunder. Direktdistribution används främst inom e-handel där företag kan sälja produkter online direkt till konsumenterna.

Fördelar med direktdistribution

Direktdistribution har flera fördelar för både företaget och kunderna. För företaget kan det innebära ökad kontroll och flexibilitet över försäljningsprocessen samt minskade kostnader genom att eliminera mellanhänder. För kunderna kan det innebära lägre priser på produkterna eftersom företaget kan skära bort de extra kostnaderna som kommer med mellanhänder. Direktdistribution kan också ge snabbare leveranstider och bättre kundservice eftersom företaget själva tar hand om detta.