Disponibelt kapital

Disponibelt kapital är den del av ens totala tillgångar som är tillgänglig för att användas för investeringar eller konsumtion.

Vad är disponibelt kapital?

Disponibelt kapital är den del av ens totala tillgångar som är tillgänglig för att användas för investeringar eller konsumtion. Det kan vara pengar på bankkonton, aktier, obligationer eller andra värdepapper som en person äger. Med andra ord är disponibelt kapital det belopp av ens tillgångar som inte är bundna i långsiktiga investeringar eller annan form av förpliktelse.

Betydelsen av disponibelt kapital

Att ha disponibelt kapital är viktigt för att kunna fatta ekonomiska beslut. Det ger en person flexibilitet att investera i aktier, fonder eller andra tillgångar för att potentiellt öka sin förmögenhet. Det kan också användas för att täcka utgifter som hushållsbudget, boende eller nödvändiga inköp. Genom att ha en del av sina tillgångar som disponibelt kapital kan man ta till vara på olika investeringsmöjligheter eller hantera oväntade utgifter utan att behöva sälja av mer långsiktiga investeringar.