Divergens

Divergens är ett begrepp inom finansmarknaden som används för att beskriva när två eller flera indikatorer eller datakällor rör sig i motsatta riktningar.

Hur Divergens fungerar

Inom finansmarknaden används begreppet divergens för att beskriva en situation där två eller flera indikatorer eller datakällor rör sig i motsatta riktningar. Detta kan vara ett tecken på att det finns osäkerhet eller obalans på marknaden.

Exempel på Divergens

Ett vanligt exempel på divergens är när en aktiekurs stiger medan den volatilitetsindikator som mäter marknadens osäkerhet samtidigt ökar. Detta kan tyda på att investerare har olika uppfattningar om framtida marknadsutveckling, vilket kan leda till ökad volatilitet och osäkerhet på marknaden.