Diversifiering

Diversifiering är en investeringsstrategi som innebär att sprida sina pengar över olika typer av tillgångar för att minska riskerna.

Vad är diversifiering?

Diversifiering är en viktig strategi inom investeringar. Det innebär att sprida sina pengar över olika typer av tillgångar för att minska risken. Istället för att satsa alla sina pengar på en enda aktie eller en enda fond, sprider man ut sitt kapital på flera olika investeringar. Genom att göra det kan man minska risken om någon av investeringarna skulle gå dåligt.

Varför är diversifiering viktigt?

Diversifiering är viktigt eftersom det hjälper till att skydda ens investeringar mot att förlora för mycket pengar. Om man bara investerar i en enda aktie eller en enda fond och den skulle förlora mycket värde, kan man förlora mycket av sina pengar. Men om man sprider ut sina pengar på flera olika investeringar, blir man mindre sårbar. Om någon av investeringarna går dåligt, kan de andra investeringarna fortfarande gå bra och balansera upp förlusten.