Diversifieringsfond

En diversifieringsfond är en typ av fond som hjälper investerare att sprida sina investeringar på olika typer av tillgångar för att minska risken.

Vad är en diversifieringsfond?

En diversifieringsfond är en typ av fond som hjälper investerare att sprida sina investeringar på olika typer av tillgångar för att minska risken. När man investerar pengar är det viktigt att inte satsa allt på en enda sak. Genom att diversifiera, eller sprida ut, sina investeringar minskar man risken att förlora pengar om något oväntat skulle hända på marknaden. Genom att köpa andelar av en diversifieringsfond får investerare tillgång till en mix av olika tillgångar, såsom aktier och obligationer.

Hur fungerar en diversifieringsfond?

En diversifieringsfond fungerar genom att fondförvaltaren köper andelar av olika tillgångar enligt en fördefinierad strategi. Tillgångarna kan vara från olika branscher, regioner eller till och med olika typer av tillgångar som aktier, obligationer eller råvaror. När investerare köper andelar i fonden blir de delägare i hela portföljen. Det betyder att de får en del av vinsten om tillgångarnas värde ökar och en del av förlusten om värdet minskar. Genom att ha en mix av tillgångar spridda över olika områden kan en diversifieringsfond hjälpa investerare att hantera risken och potentiellt öka avkastningen på deras investeringar.