Dividendportfölj

En dividendportfölj är en samling av aktier som är noga utvalda för att ge höga utdelningar till investeraren.

Vad är en dividendportfölj?

En dividendportfölj är en samling av aktier som är noga utvalda för att ge höga utdelningar till investeraren. Begreppet 'dividend' refererar till utdelning, vilket är en del av vinsten som företag delar ut till sina aktieägare. En portfölj är en samling av olika investeringar. Så en dividendportfölj består av noggrant utvalda aktier som förväntas ge höga utdelningar.

Hur fungerar det?

För att skapa en dividendportfölj, analyserar investeraren olika företag och deras utdelningshistorik. De letar efter företag som har en stabil ekonomi och regelbundet delar ut vinst till sina aktieägare. Genom att äga aktier i dessa företag kan investeraren dra nytta av den utdelning som betalas ut. Vanligtvis väljer investeraren företag med hög utdelningsandel och låg skuldsättning. Genom att diversifiera portföljen med aktier från olika branscher och storlekar, minimerar investeraren risken.