Död handel

Död handel är termen som används för handel med värdepapper som görs efter stängning av den officiella handeln för dagen.

Vad är död handel?

Död handel är en term inom finansmarknaden som används för att beskriva handel med värdepapper som görs efter att handeln officiellt har stängt för dagen. Vanligtvis har aktie- och fondmarknaden en fast öppettid under vilken köp och säljorder kan utföras. När marknaden stänger för dagen, blir det inte längre möjligt att genomföra köp eller säljtransaktioner. Död handel innebär att handel med värdepapper fortfarande sker utanför dessa officiella öppettider.

Varför är död handel viktig?

Död handel kan vara viktig för investerare av flera skäl. För det första ger det möjlighet att reagera på viktig marknadsinformation eller händelser som inträffade efter att handeln stängde. Det kan vara nyheter om ett företag som kan påverka värdet på dess aktier eller andra viktiga globala händelser. För det andra kan död handel också vara en tidpunkt när vissa investerare försöker utnyttja prisrörelser och öka sina vinster. Detta kan vara särskilt relevant för investerare som handlar med värdepapper som handlas på utländska marknader med annan tidszon.