Dubbelbeskattning

Dubbelbeskattning är när en inkomst beskattas två gånger, både när den genereras och när den delas ut till aktieägarna.

Hur uppstår dubbelbeskattning?

Dubbelbeskattning är ett begrepp inom finansmarknaden och aktier, som handlar om att en inkomst beskattas två gånger. Den första beskattningen sker när företaget genererar inkomsten, till exempel genom att sälja varor eller tjänster. Denna beskattning kallas för bolagsskatt och innebär att företaget betalar skatt på sin vinst.

Exempel på dubbelbeskattning

Ett exempel på hur dubbelbeskattning kan uppstå är när ett företag betalar ut vinst i form av utdelning till sina aktieägare. Denna utdelning blir då en ny inkomst för aktieägarna och beskattas som kapitalinkomst. Det innebär att vinsten beskattas både när den genereras av företaget och när den delas ut till aktieägarna.