Effektenhet

En effektenhet är en andel eller del av en investeringsprodukt, som exempelvis aktier eller fonder. Varje effektenhet representerar en andel av det totala värdet på investeringsprodukten.

Vad är effektenhet?

Effektenhet är ett ord som används inom finansmarknaden för att beskriva en del eller andel av en investeringsprodukt. En investeringsprodukt kan vara något som aktier eller fonder. Varje effektenhet representerar en del av det totala värdet på investeringsprodukten.

Hur fungerar det?

När du investerar i exempelvis aktier eller fonder köper du effektenheter. Ju fler effektenheter du köper, desto större blir din del av investeringsprodukten. Om investeringsprodukten ökar i värde kommer också värdet på dina effektenheter att öka.