Efterkurs

Efterkurs är priset på en aktie eller fondandel efter att ett investeringsbeslut har genomförts.

Vad är efterkurs?

Efterkurs är priset på en aktie eller fondandel efter att ett investeringsbeslut har genomförts. När du köper eller säljer en aktie eller fondandel, är det vanligtvis priset vid det tillfället som kallas för efterkurs.

Varför är efterkurs viktigt?

Efterkursen är viktig för investerare eftersom den visar hur mycket de har betalat eller fått vid en specifik tidpunkt. Det kan vara användbart för att utvärdera hur en investering har utvecklats över tid och för att beräkna eventuell vinst eller förlust.