Efterställd

Efterställd innebär att man har en lägre prioritet vid utdelning av pengar eller tillgångar vid exempelvis en konkurssituation.

Vad innebär efterställd?

När man är efterställd innebär det att man har en lägre prioritet när pengar eller tillgångar ska delas ut. Det kan vara i olika typer av situationer där företag eller institutioner står inför svårigheter, som exempelvis vid en konkurssituation. Om företaget inte har tillräckligt med pengar för att betala tillbaka alla sina skulder kommer först de som inte är efterställda att få sin pengar tillbaka. Efterställda investerare eller långivare får då vänta på sin betalning tills de som har högre prioritet har fått sin del. Det är alltså en form av risk som man tar när man är efterställd, eftersom man har större chans att inte få tillbaka hela sin investering om det finns problem.

Exempel på efterställda investeringar

Det finns olika typer av investeringar som kan vara efterställda, till exempel vissa typer av obligationer. En obligation är en slags lån där man som investerare lånar ut pengar till ett företag eller en stat och får ränta tillbaka. Om man har köpt en efterställd obligation innebär det att man har en lägre prioritet än andra obligationärsgrupper när pengar ska delas ut. Det finns också efterställda aktier där ägarna får vänta på sin vinstutdelning tills ägare av andra aktier har fått sin del.