Eget kapital

Eget kapital är det kapital som investerare själva bidrar med för att finansiera ett företag.

Definition av Eget kapital

Eget kapital är det kapital som investerare själva bidrar med för att finansiera ett företag. Det är den delen av företagets totala kapital som ägarna äger och har ansvar för. När en person startar sitt eget företag eller köper aktier i ett befintligt företag, måste de vanligtvis investera sina egna pengar som eget kapital.

Vad inkluderas i Eget kapital?

Eget kapital inkluderar insättningar av pengar från aktieägare, till exempel när de köper aktier eller bidrar med nyemissioner. Det kan också inkludera investeringar av tillgångar, till exempel fastigheter eller andra stora tillgångar som ägarna väljer att inkludera i företagets eget kapital. Eget kapital kan också öka genom att företaget gör vinst och behåller en del av vinsten istället för att dela ut den till aktieägarna som utdelning.