Ej strukturerade produkter

Ej strukturerade produkter är investeringsprodukter som inte har en fast struktur eller specifika egenskaper.

Vad är ej strukturerade produkter?

Ej strukturerade produkter är investeringsprodukter som inte har en fast struktur eller specifika egenskaper. Istället för att ha en fördefinierad uppsättning egenskaper eller begränsningar, kan dessa produkter vara flexibla och anpassningsbara. Det innebär att kunderna har möjlighet att anpassa sina investeringar efter sina egna behov och risktolerans.

Exempel på ej strukturerade produkter

Exempel på ej strukturerade produkter inkluderar aktier och fonder. Aktier är andelar i ett företag som kan köpas och säljas på en börs. Fond är en samling av olika värdepapper, såsom aktier och obligationer, som förvaltas av en professionell förvaltare. Dessa investeringsprodukter kan vara mycket flexibla och ge investerare möjlighet att diversifiera sin portfölj och öka sin exponering mot olika tillgångsslag.