Ej utdelningsberättigade

Ej utdelningsberättigade är ett begrepp som används inom finansmarknaden och investeringar. Det är en term som beskriver aktier eller fonder som inte har rätt till utdelning av vinst.

Vad betyder 'Ej utdelningsberättigade'?

Ej utdelningsberättigade' är ett begrepp som används inom finansmarknaden och investeringar, särskilt när det gäller aktier och fonder. Begreppet syftar på aktier eller fonder som inte har rätt till utdelning av vinst. När ett bolag går med vinst kan man som aktieägare få ta del av den vinsten genom utdelning. Detta innebär att man får en del av vinsten som en ekonomisk ersättning för att man äger aktier i bolaget. Men det finns vissa situationer där vissa aktier eller fonder inte har denna rättighet. Dessa aktier eller fonder kallas då för 'ej utdelningsberättigade'.

Exempel på ej utdelningsberättigade aktier och fonder

Det finns olika situationer där aktier eller fonder kan vara 'ej utdelningsberättigade'. Ett exempel är företag som inte har genererat tillräckligt med vinst för att kunna dela ut till sina aktieägare. I sådana fall kan aktierna vara ej utdelningsberättigade. Ett annat exempel är vissa typer av fonder som har en specifik struktur eller inriktning som gör att de inte har möjlighet att dela ut vinst.