Ekonometri

Ekonometri är en gren inom ekonomi som kombinerar matematiska och statistiska metoder för att analysera ekonomiska fenomen och fatta finansiella beslut.

Vad är ekonometri?

Ekonometri är en gren inom ekonomi som kombinerar matematiska och statistiska metoder för att analysera ekonomiska fenomen och fatta finansiella beslut. Genom att använda ekonometriska modeller kan man undersöka hur olika variabler påverkar varandra inom ekonomin.

Hur används ekonometri inom finansmarknaden?

Inom finansmarknaden används ekonometri för att analysera och förutse trender och mönster i ekonomiska data. Det kan handla om att förutsäga framtida aktiepriser, utvärdera olika investeringsstrategier eller bedöma effekterna av ekonomiska politikbeslut.