Ekonomisk politik

Ekonomisk politik syftar till de beslut och åtgärder som regeringen och centralbanken vidtar för att påverka och styra ekonomins utveckling i ett land.

Beslut och åtgärder för att påverka ekonomin

Ekonomisk politik syftar till de beslut och åtgärder som regeringen och centralbanken vidtar för att påverka och styra ekonomins utveckling i ett land. Genom ekonomisk politik försöker man bland annat att skapa en stabil och hållbar ekonomisk tillväxt, minska arbetslösheten, bibehålla en låg inflation och öka välfärden i samhället.

Exempel på ekonomisk politik

Det finns olika verktyg och metoder som kan användas inom ekonomisk politik. En vanlig metod är penningpolitik, där centralbanken använder räntor och andra åtgärder för att påverka ekonomin. En annan metod är finanspolitik, där regeringen ändrar skatter och offentliga utgifter för att stimulera ekonomin. Andra exempel på ekonomisk politik är handelspolitik, där man reglerar handel mellan olika länder, och strukturpolitik, där man försöker förbättra ekonomins struktur genom att exempelvis investera i utbildning och forskning.