Ekonomistyrning

Ekonomistyrning handlar om att planera och kontrollera en organisations ekonomi för att nå uppsatta mål.

Vad är ekonomistyrning?

Ekonomistyrning handlar om att planera och kontrollera en organisations ekonomi för att nå uppsatta mål. Det innebär att man tar beslut om hur företagets resurser, som pengar och personal, ska användas på bästa sätt. Man gör även uppföljningar och analyser för att se om man når de ekonomiska målen.För att kunna styra ekonomin på ett effektivt sätt använder man sig av olika ekonomiska verktyg och metoder. Det kan vara budgetar, rapporter och nyckeltal. Genom att följa upp företagets ekonomiska prestation kan man se om man behöver göra förbättringar eller ta nya beslut.Ekonomistyrning är viktigt för att kunna fatta välgrundade ekonomiska beslut. Genom att ha kontroll över företagets ekonomi kan man maximera vinsten, hålla koll på kostnaderna och se till att man har tillräckligt med pengar för investeringar eller expansion.

Sammanfattning

Ekonomistyrning handlar om att planera och kontrollera ekonomin i en organisation för att nå de ekonomiska målen. Man använder sig av olika verktyg och metoder, som budgetar, rapporter och nyckeltal. Genom att följa upp ekonomin kan man fatta välgrundade ekonomiska beslut och se till att man har tillräckligt med pengar för att investera eller växa.