Emission

En emission refererar till det tillfälle då ett företag eller en organisation säljer nya aktier eller obligationer till allmänheten eller till investerare.

Vad är en emission?

En emission refererar till det tillfälle då ett företag eller en organisation säljer nya aktier eller obligationer till allmänheten eller till investerare. Det är en vanlig metod för företag att skaffa kapital för att finansiera sin verksamhet eller expansionsplaner. Genom att utfärda nya aktier eller obligationer kan företaget få in pengar som kan användas för att investera i nya projekt, köpa tillgångar eller minska sin skuld.

Hur fungerar en emission?

För att genomföra en emission måste företaget först bestämma hur många nya aktier eller obligationer de vill sälja och till vilket pris. Detta beslut tas vanligtvis av företagets styrelse eller ägare. Efter att beslutet har fattats måste företaget informera allmänheten och potentiella investerare om emissionen genom olika kanaler, som pressmeddelanden eller investerarmöten. Investerares intresse kan sedan utvärderas och företaget kommer bestämma hur mycket kapital de har lyckats få in genom emissionen. När emissionen är genomförd kommer de nya aktierna eller obligationerna att finnas tillgängliga för köp och företaget kan använda det kapital de fått in för sina planer och behov.