Emissionskurs

En emissionskurs är priset per aktie som erbjuds vid en nyemission.

Vad är en emissionskurs?

En emissionskurs är priset per aktie som erbjuds vid en nyemission, vilket är när ett företag släpper ut nya aktier på marknaden för att dra in mer kapital. När ett företag bestämmer sig för att genomföra en nyemission måste man fastställa emissionskursen för att bestämma priset som investerare kommer att betala för varje ny aktie som emitteras.

Hur bestäms emissionskursen?

Emissionskursen bestäms vanligtvis genom förhandling mellan företagets styrelse och investerarna. Företaget vill dra in så mycket kapital som möjligt genom försäljningen av de nya aktierna, samtidigt som investerarna vill köpa aktier till ett attraktivt pris. Därför måste ett pris fastställas som både företaget och investerarna är överens om.Vanligtvis baseras emissionskursen på flera faktorer, inklusive företagets ekonomiska situation, marknadsläget och företagets framtidspotential. I vissa fall kan också investerare som deltar i nyemissionen ha möjlighet att förhandla om ett rabatterat pris eller särskilda villkor.