Emittent

Emittent är en term som används inom finansmarknaden och investeringar för att beskriva en organisation eller en stat som ger ut finansiella instrument som aktier eller obligationer.

Betydelse och funktion

En emittent är en organisation eller en stat som ger ut finansiella instrument som aktier eller obligationer. När en emittent ger ut aktier innebär det att de säljer en del av ägandet i organisationen till allmänheten. Detta ger folk möjlighet att bli delägare och dela på företagets vinst och förluster. Emittenter kan också ge ut obligationer, vilket är lån till företag eller stater från allmänheten. När allmänheten köper dessa obligationer är de i själva verket utlånare till emittenten och får ränta som avkastning på lånet.

Exempel

Ett exempel på en emittent är ett företag som vill utvidga sin verksamhet och söker kapital för att göra det. För att få det kapitalet kan företaget bestämma sig för att ge ut aktier till allmänheten. När allmänheten köper dessa aktier blir de delägare i företaget och får möjlighet att dra nytta av dess framgångar. På samma sätt kan en stat vara en emittent och ge ut obligationer för att finansiera infrastrukturprojekt eller andra offentliga investeringar.