Erkänd marknad

En erkänd marknad är en finansiell marknad där värdepapper handlas och där emittenter kan få sina värdepapper noterade.

Vad är en erkänd marknad?

En erkänd marknad är en finansiell marknad där olika typer av värdepapper handlas och där företag, organisationer och stater kan få sina värdepapper noterade. Noteringen innebär att värdepappret blir tillgängligt för allmänheten att köpa och sälja. Exempel på erkända marknader är Stockholmsbörsen och NASDAQ.

Varför är erkända marknader viktiga?

Erkända marknader är viktiga inom finansmarknaden eftersom de ger företag och organisationer möjlighet att få tillgång till kapital. Genom att notera sina värdepapper på en erkänd marknad kan de locka investerare att köpa deras aktier eller obligationer. Detta ger dem möjlighet att finansiera sin verksamhet, genomföra investeringar och expandera. För investerare är erkända marknader viktiga eftersom de ger en transparent och reglerad plattform för handel med värdepapper. På en erkänd marknad finns det tydliga regler och krav som skyddar investerare och säkerställer att handeln sker på ett rättvist och effektivt sätt.