Ersättning

Ersättning är en summa pengar som betalas ut som en kompensation för en utförd tjänst, arbete eller förlust.

Vad är ersättning på finansmarknaden?

På finansmarknaden är ersättning en form av belöning som betalas ut för investeringar i olika finansiella instrument, som aktier och fonder. Ersättningar kan vara i form av ränta, utdelningar, kapitalvinster eller en kombination av dessa. När du äger aktier eller fonder kan du få ersättning i form av utdelningar, vilket är en del av vinsten som delas ut till aktieägarna. Du kan också få ersättning i form av kapitalvinster när värdet på dina aktier eller fonder ökar och du säljer dem med vinst.

Ersättning för arbete och förlust

Ersättning kan också syfta på en summa pengar som betalas ut som en kompensation för utfört arbete eller som en ersättning för en förlust. Det kan vara en lön som du får för det arbete du utför i en anställning, eller en ersättning som betalas ut av en försäkringsbolag för en skada eller olycka som har inträffat. Det kan också vara en kompensation för en förlust av pengar på grund av en dålig investering eller bedrägeri.